اراکوزیا اف ام – ۹۰.۳

برنامه ها

اواز مردم

دوشنبه، ۸:۰۰ بعد از ظهر

بیشتر

کتابونه دریابونه

شنبه، ۷:۰۰ قبل از ظهر

بیشتر

نوی نصل نوی فصل

شنبه، ۸:۳۰ قبل از ظهر

بیشتر

د ژوند لاره

هر روز، ۶:۳۰ قبل از ظهر

بیشتر

۱۰۰ زن برتر

یکشنبه الی پنجشنبه، ۱۰:۰۰ قبل از ظهر

بیشتر

په څپوکی مرغلری

یکشنبه الی پنجشنبه، ۷:۰۰ قبل از ظهر

بیشتر

سلام آراکوزیا

یکشنبه الی پنجشنبه، ۸:۳۰ قبل از ظهر

بیشتر

کانکور

یکشنبه الی پنجشنبه، ۹:۰۰ قبل از ظهر

بیشتر