اراکوزیا اف ام – ۹۰.۳

تبلیغات با ما

با روشهای تبلیغاتی، بینندگان مشتاق و ارزشمند رادیو اراکوزیا را همراه خود داشته باشید. بدون نگرانی درباره گروه مخاطب و هدفتان، شما قادر به دسترسی به آنها هستید.
از طریق طرح رسانه ای که بطور هوشمندانه ای با کمک تیم بازاریابی ما برنامه ریزی کرده ایم، واحدهای تبلیغاتی شما برای برآورده کردن نیازهای شرکت شما برای تاثیر گذاشتن بالای جامعه می تواند مشتری پسند واقع شوند.
همچنین ما مدلهای تبلیغاتی یکپارچه ای را برای شما در نظر می گیریم بطوری که از طریق رادیو اراکوزیا برند تجاری شما شناخته شده و تاثیرگذار شود، بنابراین شما می توانید به آسانی قادر به
–    جلب مشتریان جدید باشید
–    نرخ فروشات خود را افزایش دهید
–    به سود حداکثری برسید
–    در رقابت بازارخوش بدرخشید
–    و از سرمایه گذاری خود بهترین بازده را داشته باشید
سوالات تبلیغاتی
ایمیل: info@arakozia.fm
تلفن: 10 10 32 799 0093

نمایندۀ فروشات در پاکستان:
ساجر عباس
ایمیل: sajeer.abbas@evmedianetwork.com
تلفن: 00923212848884